Stravování

Mateřská škola zajišťuje celodenní stravování. Strava  je dovážena ze ZŠ Ostrov u Macochy.
Ve školce je k dispozici volný pitný režim během celého dne (voda, ovocné a bylinkové čaje).

Stravné je vyúčtováno rodičům na základě skutečného počtu odebraných obědů a svačin za uplynulý kalendářní měsíc (vždy do 15.dne v měsíci na účet školky).
Odhlásit nebo přihlásit dítě je možné den předem telefonicky ve školce nebo zápisem do sešitu.
Pokud stravu nestihne rodič odhlásit, může si ji první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout do vlastních nádob, určených k přepravě jídla (jídlonosiče), v době od 11.30 do 12hod. Vyzvednutá strava je určena k okamžité spotřebě! Není - li dítě přítomno ve školce a rodič stravu neodhlásí, musí ji uhradit v plné výši.