Stravování

Mateřská škola zajišťuje celodenní stravování. Strava  je dovážena ze ZŠ Ostrov u Macochy - odkaz na jídelníček.
Ve školce je k dispozici volný pitný režim během celého dne (voda, ovocné a bylinkové čaje).

Stravné je vyúčtováno rodičům na základě skutečného počtu odebraných obědů a svačin za uplynulý kalendářní měsíc (vždy do 15.dne v měsíci na účet mateřské školy 283468825/0300).
Odhlásit nebo přihlásit dítě je možné den předem telefonicky nebo emailem.
Pokud stravu nestihne rodič odhlásit, může si ji první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout do vlastních nádob, určených k přepravě jídla (jídlonosiče), v době od 11.30 do 12.00 hod. Vyzvednutá strava je určena k okamžité spotřebě! Není-li dítě přítomno v mateřské škole a rodič stravu neodhlásí, musí ji uhradit v plné výši.