Ceník služeb

Od školního roku 2021/2022 se stanovuje úhrada za službu péče o dítě při každodenní docházce na 2000Kč/měsíc.
Úhrada za službu péče o dítě při jednodenní docházce činí 300 Kč/den. (max.výše činí 2000 Kč/měsíc)
Školné zahrnuje:

  • individuální péči (1 pedagog na 5 dětí)
  • plán výchovy a péče
  • didaktické pomůcky a potřeby
  • výtvarný materiál
  • hygienické potřeby ( mimo plen)
  • úklid prostor školky
  • prádelnu
  • kvalifikovaný personál s praxí


Cena stravného činí 112Kč/den. Stravné je vyúčtováno rodičům na základě skutečného počtu odebraných obědů a svačin za uplynulý kalendářní měsíc (vždy do 15.dne v měsíci).