Novinky    ·      +420 702 119 067    ·      info@gatemacek.cz    ·    Školka Gatemáček, Průmyslová 2503/2, 68001 Boskovice

Ceník služeb


Od školního roku 2017/2018 se stanovuje školné Gatemáčku 800Kč/měsíc. 

Školné zahrnuje:

  • individuální péči (1pedagog na 5 dětí)
  • plán výchovy a péče
  • didaktické pomůcky a potřeby
  • výtvarný materiál
  • hygienické potřeby ( mimo plen)
  • úklid prostor školky
  • prádelnu
  • kvalifikovaný personál s praxí


 Cena stravného činí 84Kč/den.Stravné je vyúčtováno rodičům na základě skutečného počtu odebraných obědů a svačin za uplynulý kalendářní měsíc (vždy do 15.dne v měsíci). 


 

Školka Gatemáček

Průmyslová 2503/2, 680 01 Boskovice

Napište nám